Eksperymenty

Poniżej prezentuję przykłady nietypowych map i analiz przestrzennych GIS. Stworzyłem je bardziej z zamiłowania do eksperymentów, gdyż w sporządzanych zawodowo opracowaniach zwykle nie mogę sobie pozwolić na taką swobodę wizualizacji. Każdą z map można pobrać w dużej źródłowej rozdzielczości. Udostępniam je do dalszego wykorzystania na licencji Creative Commons CC-BY (uznanie autorstwa).

 

Mapy


Najdziksze zakątki województwa pomorskiego
  Ludność Polski w 2011 roku - analiza demograficzna.

Najdziksze zakątki województwa pomorskiego
  Najdziksze zakątki województwa pomorskiego.

Miejsca z których roztacza się najbardziej rozległa panorama widokowa
  Miejsca z których roztacza się najbardziej rozległa panorama widokowa

Skupiska skrzynek serwisu Opencaching.pl oraz ich liczebość
  Skupiska skrzynek serwisu Opencaching.pl oraz ich liczebość

Skupiska zabytków archeologicznych oraz ich liczebość
  Mapa w stylu "retro" - skupiska zabytków archeologicznych oraz ich liczebność.

Skupiska zabytków nieruchomych oraz ich liczebość
  Mapa w stylu "retro" - skupiska zabytków nieruchomych oraz ich liczebność.

Rozmieszczenie ludności w województwie pomorskim
  Mapa w nocnej kolorystyce - rozmieszczenie ludności w województwie pomorskim.

Rozmieszczenie ludności w województwie pomorskim
  Mapa hipsometryczna Trójmiasta i okolic - z ośnieżonymi szczytami Pojezierza Kaszubskiego :)

 

 

Proste strony WebGIS:


Geoportal miasta Sopot - wersja eksperymentalna
 

Eksperymentalna wersja geoportalu miasta Sopot - testowa implementacja usług OGC


Mapa obiektów fizjograficznych posiadających nazwy o genezie obronnej
  Mapa obiektów fizjograficznych posiadających nazwy o genezie obronnej - przykład zastosowania biblioteki Leaflet z pluginem mapy ciepła do analizy toponomastycznej nazw obiektów fizjograficznych, których podstawa słowotwórcza nawiązuje do ludowych określeń obiektów pełniących we wczesnym średniowieczu funkcję obronną.

Siła mocy piekielnychj
  Siła mocy piekielnych ;)  - przykład zastosowania biblioteki Leaflet z pluginem mapy ciepła do analizy toponomastycznej nazw miejscowości (kropki czerwone) i obiektów fizjograficznych (kropki zielone), których podstawa słowotwórcza nawiązuje do ludowych określeń piekła bądź jego bywalców.

 

Eksperymentalne animacje:

  Rozwój przestrzenny miasta Gdańsk w latach 1985 - 2016. na podstawie zdjęć satelitarnych Landsat dostępnych w aplikacji Google Earth (najlepiej oglądać na pełnym ekranie).
  Wizualizacja kierunków spływu powierzchniowego. Animacja oparta została o sprytnie napisany skrypt autorstwa Andy Woodruff Bazuje on na bibliotece Leaflet, która pobiera informacje o NMT z serwisu Mapzen.com. Animacja ukazuje jedynie przybliżone kierunki spływu powierzchniowego z uwagi na mocno zgeneralizowaną rzeźbę terenu oraz uproszczony algorytm obliczeń.

 

 

Pozostałe eksperymenty mapowe

www.facebook.com/labgis/

 

Script logo