Opracowania środowiskowe

Podczas swojej ośmioletniej przygody z procedurą oceny oddziaływania na środowisko sporządziłem samodzielnie bądź zespołowo przeszło 90 opracowań przyrodniczych, wykonanych głównie na potrzeby dokumentów planistycznych (SUiKZP i MPZP) oraz przedsięwzięć związanych z realizacją infrastruktury elektroenergetycznej.

Oferuję usługi w zakresie sporządzania następujących rodzajów opracowań środowiskowych:

 

Chętnie podejmuję się również współpracy przy zespołowym wykonywaniu bardziej skomplikowanych opracowań: środowiskowych, planistycznych lub analitycznych (np. SUiKZP, raport OOŚ, audyt krajobrazowy, badania naukowe).

 

Script logo