LabGIS

 • Mapy

  Mapy

 • Wizualizacje danych

  Wizualizacje danych

 • Analizy widokowe

  Analizy widokowe

 • Analizy przestrzenne

  Analizy przestrzenne

Prowadzę działalność wykonywaną osobiście na podstawie umów o dzieło lub zlecenie, świadczonych na rzecz przedsiębiorców, instytucji i jednostek organizacyjnych. Podejmuję się również stałej współpracy na część etatu. Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie:

 • przeprowadzania analiz przestrzennych, w szczególności na potrzeby ocen oddziaływania na środowisko, opracowań planistycznych i analitycznych, badań geomarketingowych, opracowań naukowych,
 • wykonywania analiz krajobrazowych, w tym: określanie zasięgu i intensywności wizualnego oddziaływania planowanych inwestycji na krajobraz, szacowanie walorów wizualno-estetycznych krajobrazu, analizowanie chłonności krajobrazu i jego odporności na przekształcenia, wskazywanie optymalnej lokalizacji wież obserwacyjnych i punktów widokowych,
 • sporządzania opracowań środowiskowych, w tym: prognoz oddziaływania na środowisko, opracowań ekofizjograficznych, analiz oddziaływania przedsięwzięć na krajobraz, inwentaryzacji przyrodniczych lub krajoznawczych,
 • tworzenia opracowań kartograficznych przeznaczonych do druku (mapy topograficzne i turystyczne, atlasy, mapy tematyczne),
 • tworzenia, przekształcania i wizualizowania danych przestrzennych oraz digitalizowania zbiorów analogowych na potrzeby baz danych,
 • prezentowania danych przestrzennych na stronach WebGIS opartych o własny serwer WMS/WFS (np QGIS Server + Web framework) lub rozwiązania typu OpenLayers, Leaflet + systemy CMS,
 • wykonywania inwentaryzacji zabytków archeologicznych posiadających własną formę krajobrazową na podstawie interpretacji produktów LiDAR, kwerend, prac kameralnych i weryfikacji terenowej,
 • wdrażania systemów GIS opartych o rozwiązania Open Source,

 

Tworzenie map jest jedną z kilku moich życiowych pasji. Chętnie podejmuje się realizacji pomysłów pozornie niewykonalnych - przy obecnym dostatku źródeł danych głównym ograniczeniem w tworzeniu analiz przestrzennych staje się jedynie ludzka wyobraźnia.

Kazimierz Niecikowski

 

Zaufali mi m.in.   
Script logo