LabGIS

 • Wizualizacje danych

  Wizualizacje danych

 • Analizy krajobrazowe

  Analizy krajobrazowe

 • Plakaty z mapą

  Plakaty z mapą

 • Analizy przestrzenne

  Analizy przestrzenne

Jestem geografem specjalizującym się w analizach GIS. Tworzenie map jest jedną z kilku moich życiowych pasji. Działam jako freelancer. Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie:

 • wykonywania analiz widoczności, w tym:  sporządzanie ocen oddziaływania planowanych inwestycji na krajobraz, szacowanie walorów wizualno-estetycznych krajobrazu, określanie zasięgu i intensywności wizualnego oddziaływania projektowanych obiektów, analizowanie chłonności krajobrazu i jego odporności na przekształcenia, wskazywanie optymalnej lokalizacji wież obserwacyjnych i punktów widokowych, określanie działań minimalizujących oddziaływanie planowanych przedsięwzięć na krajobraz,
 • przeprowadzania analiz przestrzennych, w szczególności na potrzeby ocen oddziaływania na środowisko, opracowań planistycznych i analitycznych, badań geomarketingowych, opracowań naukowych,
 • sporządzania opracowań środowiskowych, w tym: prognoz oddziaływania na środowisko, opracowań ekofizjograficznych, inwentaryzacji przyrodniczych lub krajoznawczych,
 • świadczenia stałej usługi wsparcia jako Helpdesk IT dla użytkowników aplikacji GIS,
 • wdrażania systemów GIS opartych o rozwiązania Open Source,
 • tworzenia opracowań kartograficznych przeznaczonych do druku (mapy topograficzne i turystyczne, atlasy, mapy tematyczne, artystyczne plakaty z mapą),
 • tworzenia, przekształcania i wizualizowania danych przestrzennych oraz digitalizowania zbiorów analogowych na potrzeby baz danych,
 • prezentowania danych przestrzennych na stronach WebGIS opartych o własny serwer WMS/WFS (np QGIS Server + Web framework) lub rozwiązania typu OpenLayers, Leaflet + systemy CMS,
 • wykonywania inwentaryzacji zabytków archeologicznych posiadających własną formę krajobrazową na podstawie interpretacji produktów LiDAR, kwerend, prac kameralnych i weryfikacji terenowej,

Prowadzę działalność wykonywaną osobiście na podstawie umów o dzieło, świadczonych na rzecz przedsiębiorców, instytucji i jednostek organizacyjnych. Oferuję również stałą współpracę na symboliczną część etatu bądź umowy zlecenia, szczególnie w charakterze supportu IT albo szkoleniowca podnoszącego cyklicznie kompetencje pracowników z zakresu GIS.

Chętnie podejmuje się realizacji pomysłów pozornie niewykonalnych - przy obecnym dostatku źródeł danych głównym ograniczeniem w tworzeniu analiz przestrzennych staje się jedynie ludzka wyobraźnia.

Kazimierz Niecikowski

 

Zaufali mi m.in.   
Script logo