Eksperymenty

Poniżej prezentuję przykłady nietypowych map i analiz przestrzennych GIS. Stworzyłem je bardziej z zamiłowania do eksperymentów, gdyż w sporządzanych zawodowo opracowaniach zwykle nie mogę sobie pozwolić na taką swobodę wizualizacji. Każdą z map można pobrać w dużej źródłowej rozdzielczości. Poniższe mapy udostępniam domyślnie na licencji Creative Commons CC-BY (uznanie autorstwa), z wyjątkiem kilku oznaczonych wyraźnie logiem licencji CC-BY-NC przeznaczonych do użytku niekomercyjnego.

Spis rozdziałów:

 

 

Mapy []


Mapa hipsometryczna Polski w cięciu arkuszowym
 

Mapa hipsometryczna Polski w cięciu arkuszowym z zaznaczoną lokalizacją dominujących szczytów  - Interaktywny skorowidz umożliwia pobranie arkuszy mapy hipsometrycznej. Jej paleta barw dostała dostosowana do deniwelacji terenu danego arkusza. Sygnaturami punktowymi oznaczono lokalizację szczytów wraz z ich zasięgiem dominacji przestrzennej – parametr ten wyraża odległość do najbliższego miejsca o większej względem niego wysokości.


Hipsometria Polski
 

Mapa hipsometryczna Polski w jednym arkuszu

Plik źródłowy [56 MB]


Hipsometria Polski
 

Kampinoski Park Narodowy - wersja z uwydatnionymi detalami rzeźby terenu dna pradoliny Wisły

Plik źródłowy [24 MB]


Wiek drzewostanów Lasów Państwowych
 

Wiek drzewostanów w zarządzie Lasów Państwowych

Plik źródłowy [18 MB]


Liczba lat do osiągnięcia dojrzałości rębnej drzewostanu w zarządzie Lasów Państwowych
 

Liczba lat do osiągnięcia dojrzałości rębnej drzewostanu w zarządzie Lasów Państwowych

Plik źródłowy [18 MB]

 


Budynki mieszkalne
 

Budynki mieszkalne

Plik źródłowy [13 MB]

 


Najdziksze zakątki województwa pomorskiego
  Ludność Polski w 2011 roku - analiza demograficzna.

Skupiska skrzynek serwisu Opencaching.pl oraz ich liczebość
  Skupiska skrzynek serwisu Opencaching.pl oraz ich liczebość

Skupiska zabytków archeologicznych oraz ich liczebość
  Mapa w stylu "retro" - skupiska zabytków archeologicznych oraz ich liczebność.

Skupiska zabytków nieruchomych oraz ich liczebość
  Mapa w stylu "retro" - skupiska zabytków nieruchomych oraz ich liczebność.

Najdziksze zakątki województwa pomorskiego
  Najdziksze zakątki województwa pomorskiego.

Rozmieszczenie ludności w województwie pomorskim
  Mapa w nocnej kolorystyce - rozmieszczenie ludności w województwie pomorskim.

Rozmieszczenie ludności w województwie pomorskim
  Mapa hipsometryczna Trójmiasta i okolic - z ośnieżonymi szczytami Pojezierza Kaszubskiego :)

 

 

 

Proste strony WebGIS: []

     

Interaktywna mapa najwyższych wzniesień w regionach fizycznogeograficznych
 

Najwyższe szczyty w regionach fizycznogeograficznych  - Lokalizacja najwyżej położonego punktu w danym regionie wraz z określeniem jego zasięgu dominacji przestrzennej oraz rangi jednostki w której jest najwyższy.

Lokalizacja wyznaczona automatycznie na podstawie numerycznego modelu terenu o rozdzielczości 10 m (pochodna NMT ISOK z zasobów GUGiK).


Lokalizacja najniżej i najwyżej położonego miejsca w gminie
  Minimalna i maksymalna wysokość terenu w gminach  - Lokalizacja najwyżej i najniżej położonego punktu w gminie, wyznaczona automatycznie na podstawie numerycznego modelu terenu o rozdzielczości 10 m (pochodna NMT ISOK z zasobów GUGiK).

Siła mocy piekielnych
  Siła mocy piekielnych ;)  - przykład zastosowania biblioteki Leaflet z pluginem mapy ciepła do analizy toponomastycznej nazw miejscowości (kropki czerwone) i obiektów fizjograficznych (kropki zielone), których podstawa słowotwórcza nawiązuje do ludowych określeń piekła bądź jego bywalców.

Mapa obiektów fizjograficznych posiadających nazwy o genezie obronnej
  Mapa obiektów fizjograficznych posiadających nazwy o genezie obronnej - przykład zastosowania biblioteki Leaflet z pluginem mapy ciepła do analizy toponomastycznej nazw obiektów fizjograficznych, których podstawa słowotwórcza nawiązuje do ludowych określeń obiektów pełniących we wczesnym średniowieczu funkcję obronną.

 

 

Eksperymentalne animacje: []

  Rozwój przestrzenny miasta Gdańsk w latach 1985 - 2016. na podstawie zdjęć satelitarnych Landsat dostępnych w aplikacji Google Earth (najlepiej oglądać na pełnym ekranie).
  Wizualizacja kierunków spływu powierzchniowego. Animacja oparta została o sprytnie napisany skrypt autorstwa Andy Woodruff Bazuje on na bibliotece Leaflet, która pobiera informacje o NMT z serwisu Mapzen.com. Animacja ukazuje jedynie przybliżone kierunki spływu powierzchniowego z uwagi na mocno zgeneralizowaną rzeźbę terenu oraz uproszczony algorytm obliczeń.

 

 

Pozostałe eksperymenty mapowe

www.facebook.com/labgis/

 

Script logo