Opracowania środowiskowe

  • Opracowania do SUiKZP

    Opracowania do SUiKZP

  • Opracowania do MPZP

    Opracowania do MPZP

Podczas swojej ośmioletniej przygody z procedurą oceny oddziaływania na środowisko sporządziłem samodzielnie bądź zespołowo przeszło 90 opracowań przyrodniczych, wykonanych głównie na potrzeby dokumentów planistycznych oraz przedsięwzięć związanych z realizacją infrastruktury elektroenergetycznej. Moje doświadczenie jest szczególnie bogate w zakresie sporządzania następujących rodzajów opracowań środowiskowych:

Chętnie podejmuję się również współpracy przy zespołowym wykonywaniu bardziej skomplikowanych opracowań: środowiskowych, planistycznych lub analitycznych (np. raporty OOŚ, audyt krajobrazowy).

 

Script logo