Opracowania środowiskowe

 • Opracowania do MPZP

  Opracowania do MPZP

 • Inwentaryzacje przyrodnicze

  Inwentaryzacje przyrodnicze

 • Prognozy oddziaływania na środowisko

  Prognozy oddziaływania na środowisko

 • Opracowania do panu ogólnego

  Opracowania do panu ogólnego

Podczas swojej wieloletniej przygody z procedurą oceny oddziaływania na środowisko sporządziłem samodzielnie bądź zespołowo przeszło 90 opracowań środowiskowych, wykonanych głównie na potrzeby dokumentów planistycznych oraz przedsięwzięć związanych z realizacją infrastruktury elektroenergetycznej. Moje doświadczenie jest szczególnie bogate w zakresie sporządzania następujących rodzajów opracowań środowiskowych:

 • opracowania ekofizjograficzne,
 • prognozy oddziaływania na środowisko,
 • ekspertyzy przyrodnicze.

Chętnie podejmuję się również współpracy przy zespołowym wykonywaniu bardziej skomplikowanych opracowań: środowiskowych, planistycznych lub analitycznych (np. raporty OOŚ, audyt krajobrazowy).

Sporządzane przeze mnie opracowania  wyróżniają się między innymi:

 • wysoką jakością części opisowej, w której kładę nacisk na użyteczność formułowanych dla zespołu projektowego wniosków środowiskowych,
 • zastosowaniem nowoczesnych metod analiz przestrzennych,
 • rzetelnością przeprowadzanych inwentaryzacji terenowych i precyzją odwzorowania jej wyników na mapach,
 • przejrzystą strukturą i bogatą szatą graficzną opracowania.

 

Script logo