OOŚ

  • Opracowania do SUiKZP

    Opracowania do SUiKZP

  • Opracowania do MPZP

    Opracowania do MPZP

Opracowania środowiskowe

Podczas swojej ośmioletniej przygody z procedurą oceny oddziaływania na środowisko sporządziłem samodzielnie bądź zespołowo przeszło 90 opracowań przyrodniczych, wykonanych głównie na potrzeby dokumentów planistycznych (SUiKZP i MPZP) oraz przedsięwzięć związanych z realizacją infrastruktury elektroenergetycznej. Moje doświadczenie jest szczególnie bogate w zakresie sporządzania następujących rodzajów opracowań środowiskowych:

  • opracowania ekofizjograficzne,
  • prognozy oddziaływania na środowisko,
  • ekspertyzy przyrodnicze.

Chętnie podejmuję się również współpracy przy zespołowym wykonywaniu bardziej skomplikowanych opracowań: środowiskowych, planistycznych lub analitycznych (np. SUiKZP, raport OOŚ, audyt krajobrazowy).

 

Script logo