Mapa hipsometryczna Polski z zaznaczoną lokalizacją dominujących szczytów

Interaktywny skorowidz umożliwia pobranie arkuszy mapy hipsometrycznej. Jej paleta barw dostała dostosowana do deniwelacji terenu danego arkusza. Sygnaturami punktowymi oznaczono lokalizację szczytów wraz z ich zasięgiem dominacji przestrzennej – parametr ten wyraża odległość do najbliższego miejsca o większej względem niego wysokości. Innymi słowy, jest to zasięg strefy, w której dany szczyt dominuje swoją wysokością.

Lokalizacja szczytów została wyznaczona na podstawie numerycznego modelu terenu o rozdzielczości 10 m (pochodna NMT ISOK z zasobów GUGiK, Kron-86, 2012 – 2018 r). Parametr dominacji przeanalizowano w promieniu do 1000 km od granic Polski.

Wynikowe lokalizacje punktów obejmują wszelkie formy terenu uwidocznione na NMT, niezależnie od ich genezy. Uwzględniają one również antropogenicznie przekształcone powierzchnie terenu, takie jak: hałdy kopalniane, nasypy ziemne, żwirownie.

Paczka ZIP ze wszystkimi arkuszami [729 szt.] dostępna jest pod tym linkiem. [Rozmiar pliku: 994 MB]

Arkusze nie nadają się do łączenia, gdyż posiadają odmienne palety barw. Jesli interesuje Cię możliwość przeglądania dynamicznej hipsometrii Polski w wersji online, skorzystaj z tego Geoportalu.

LabGIS